T H E   V I R T U A L   M U S E U M   O F   J E A N - M A R I E   V A N   S T A V E R E N


logo
Bali

Plants: image 1 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb

Op het hindoeïstische eiland Bali in Indonesië wordt de crematie gedaan op de begraafplaatsen en stranden. Het wordt bijna nooit direct gedaan na de dood vanwege de hoge kosten die ermee gemoeid zijn. Vaak wordt het lichaam eerst begraven en na een tijd weer opgegraven om verbrand te worden. Deze omslachtige praktijk stuit echter op steeds meer weerstand.

Informatie

Hopelijk vind u alle informatie die u nodig heeft op deze website.
Heeft u nog vragen?

Klik hier voor meer informatie

of bel +31 0653644832


 

AGENDA 2019

KUNSTSTICHTING HAZART

HazArt
25 mei t/m 29 juni ‘TREFF’ -

Uitwisseling met Soest - Duitsland Een ontmoeting tussen 38 Soester kunstenaars; deels uit Soest Nederland, deels uit Soest Duitsland. Thema van deze expositie is: ‘ONBEGRENSD’.

De expositie zal werk omvatten van Nederlandse kunstenaars uit Soest-Nederland èn werk van kunstenaars uit Soest-Duitsland. Getoond wordt werk van hedendaagse kunstenaars in de vorm van  schilderijen, grafiek, kleinplastiek, fotografie, beelden

Noteer het alvast in je agenda!

Adr: Bosstraat 2 - 3766 AG Soest
Tel: 00 31 (0)35 6013150
E-mail: hazart@planet.nl
.


Bali & Begrafenisrituelen

Hiernaast een indruk van het werk gemaakt naar aanleiding van mijn reis naar Bali, eiland der Goden.
Balische erediensten met haar indrukwekkende begrafenisrituelen waren aanleiding voor de hiernaast staande serie: 'offertafels.


Crematie

Een sterfgeval op het kleine eiland Bali is omkleed met veel rituelen uit het hindoeïsme.
Ze zijn bedoeld om de overledene de weg te wijzen naar de volgende sfeer van
het levensrad. Cremeren is
een voorwaarde om terug te kunnen keren op deze aarde. Vandaar dat Balinezen er álles voor over hebben hun doden een rituele crematie aan te bieden. Desnoods jaren na de dood.

Wanneer de overledene op de crematieplaats voor de
laatste maal is rondgedraaid, wordt hij uit de kist genomen en uit de witte lijkwade gewikkeld. Een andere, prachtig versierde kist in de vorm van een dier, staat voor hem klaar. Samen met allerlei symbolische voorwerpen
wordt hij in deze kist verbrand. Ook de wade zelf wordt in het vuur gelegd. De knallen van
het uit elkaar klappende bamboe zijn tot ver in de omtrek te horen.


ArtOlive

Het werk van Van Staveren is
te koop en te huur bij het internetplatform ArtOlive Westergasfabriek in Amsterdam.
Klik hier

ArtOlive brengt en haalt de werken die on-line te huur en te koop zijn

.Artolive

RADIO INTERVIEW

Wilt u het beluisteren klik hier